تأمّلی‌ پیرامون‌قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر
تأمّلی‌ پیرامون‌قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ کافر

احمد حاجی ده آبادی

دوره 0، شماره 5 ، بهمن 1382، ، صفحه 39-62

چکیده
  بیشتر‌ فقهای اسلامی‌ اعم‌ از شیعه‌ و سنی‌ بجز حنفیه‌، معتقدند مسلمان‌ در مقابل‌ کافر قصاص‌ نمی‌شود، در مقابل‌، کافر برای‌ جنایت‌ بر مسلمان‌ قصاص‌ می‌شود. این‌ موضوع‌ که‌ به‌ نوعی‌ تبعیض‌ ...  بیشتر