بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران

فرشاد فارسانی؛ ربیعا اسکینی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22096/law.2023.139719.1808

چکیده
  حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس ...  بیشتر
نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل

محمدباقر پارسا پور؛ محمد عیسایی تفرشی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 3-22

چکیده
  طبق ماده377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری‌حق ‌دارد از تسلیم مبیع‌ یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...» این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می‌تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خودازتسلیم ...  بیشتر
حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران
حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ نوری فخری

دوره 0، شماره 9 ، اسفند 1384، ، صفحه 81-96

چکیده
  هدف و انگیزه اصلی طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می­توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را ...  بیشتر