نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستـری در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ
نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستـری در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 79-100

چکیده
  در 4 مه 2006، جمهوری آرژانتین دادخواستی را علیه جمهوری شرقی اروگوئه در مورد اختلاف مربوط به نقض تعهدات ناشی از اساسنامه آبراه اروگوئه تقدیم دیوان کرد. بر طبق این دادخواست، نقض مزبور، ناشی از اجازه ساخت ...  بیشتر
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، ، صفحه 91-110

چکیده
  توسعه صنعتی در جهان، طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر مؤثری اتخاذ کرد. رویکرد کیفری یکی از این تدابیر  است. با این حال ...  بیشتر