صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی
صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی

محسن عبداللهی؛ مُنا احمدی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 137-166

چکیده
  هر چند کاربرد اطلاعات ژنتیکی به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌ها و همچنین استفاده فزاینده از این اطلاعات در حوزه‌های غیرپزشکی، نظیر اشتغال، بیمه، مراجع قضائی و یا نهادهای آموزشی و پژوهشی، منافع اقتصادی ...  بیشتر
معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر
معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر

محسن عبدالهی؛ حسین خلف رضایی

دوره 0، شماره 18 ، تیر 1389، ، صفحه 101-118

چکیده
  رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان «حقوق بشر» استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر، در قالب استثنای «شبه جرم»، مصونیت دولت را برای نقض‌های قواعد حقوق ...  بیشتر
اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم
اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم

اردشیر امیر ارجمند؛ محسن عبدالهی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 51-80

چکیده
  تروریسم به دو شکل حقوق بشر را متأثر می­سازد: از طرفی حمله به غیر نظامیان عنصر مادی سنتی جرم تروریسم به شمار می­رود و از طرف دیگر دولت‌ها نیز در سرکوب تروریست‌ها اغلب حقوق بشر را نقض می­کنند. در این ...  بیشتر