سرقت مال مشاع
سرقت مال مشاع

محمد جعفر حبیب زاده؛ باقر شاملو

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 39-52

چکیده
    سرقت از جرائم علیه اموال و موضوع آن مال منقول متعلق به غیر است . از جمله مباحثى که در رکن مادى این جرم بررسى مى‏شود، این است که آیا وصف اشاعه، در مال ربوده شده، خللى در احراز عناصر تشکیل دهنده رکن مادى ...  بیشتر