مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران
مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران

فرشته احمدی نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علیرضا آرش پور

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22096/law.2022.113674.1517

چکیده
  چکیده: شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای ...  بیشتر
تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند
تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند

ناصر الله وکیل جزی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22096/law.2020.109734.1473

چکیده
  دانش سنتی گونه‌ای از علم و تجربه و ثمره سال‌ها تجربه‌اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش‌ازپیش احساس ...  بیشتر
ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی
ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی

رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا ناظم

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 39-58

چکیده
  امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام»[1] ضمیمه می‌گردد. این امضاء به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می‌شود. اصول ...  بیشتر