شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه‌ای و ضمانت‌ اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا
شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه‌ای و ضمانت‌ اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 153-178

https://doi.org/10.22096/law.2022.120412.1615

چکیده
  از عمده کارکردهای قانون‌گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت‌های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه‌ای نیز احساس می‌شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل‌های ...  بیشتر
بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا
بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 209-234

https://doi.org/10.22096/law.2019.94393.1328

چکیده
  تبلیغات مقایسه‌ای به­عنوانِ گونۀ خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می‌کند. در این‌گونه از تبلیغات علی‌القاعده علاوه ...  بیشتر