مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام‌هـای ملی و تجارت بین‌الملل
مطالعة تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام‌هـای ملی و تجارت بین‌الملل

ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ مونا استادی

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 131-154

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31935

چکیده
  گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی‌خواهند یا نمی‌توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوۀ پرداخت و مدت قرارداد و ... توافق نمایند. از این رو ضمن ...  بیشتر
مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی
مسئولیت عرضه‌کنندگان‌کالا و خدمات در قانـون حمـایت از مصـرف‌کنندگـان، حرکتی رو به جلـو یا بازخوانی قواعـد سنتی

ابراهیم عبدی‌پور فرد؛ حمید‌رضا پرتو

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 37-56

چکیده
  تصویب قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 نوید بخش ایجاد تحول اساسی در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید است. نظامی که در آن قواعد سنتی مسئولیت مدنی دستخوش ...  بیشتر