بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا
بیانیة امضایی رئیس‌جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا

الیاس کلکلی؛ جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت‌خواه

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22096/law.2018.31934

چکیده
  رئیس‌جمهوری آمریکا به ضمیمة مصوبه‌ای که به قانون تبدیل شده یا می‌شود، معمولاً اعلامیه یا بیانیه‌ای صادر می‌کند که به آن بیانیة امضایی می‌گویند. بیانیة امضایی از اهمیت ویژه‌ای در نظم اساسی آمریکا ...  بیشتر