مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس

سید حسین صفایی؛ حسنعلی اورک بختیاری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 67-88

چکیده
  حقوقدانان تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه‌گذار می‌دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه‌گر را تحلیل می‌کنند. به نظر می‌رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه‌گر ...  بیشتر
اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد
اجرای اجباری عین تعهد و تقدم آن بر حق فسخ قرارداد

سید حسین صفایی؛ نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 18 ، تیر 1389، ، صفحه 43-62

چکیده
  در حقوق قراردادها، بخصوص در عرصة حقوق تجارت و تجارت بین‌الملل، مهم‌ترین مسأله، اجرای به موقع تعهدات قراردادی است، لذا مهم‌ترین دغدغة تجّار و قانونگذاران هم، خلف وعدة تجّار است. از این روست که قواعد ...  بیشتر