چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق
چالشی در مهم‌ترین نظریه‌های فلسفی غرب دربارة معنای حق

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 21 ، دی 1390، ، صفحه 103-122

چکیده
  فیلسوفان حقوق در غرب پژوهش‌های گسترده‌ای درباره چیستی حق انجام داده‌اند. این تحقیقات دامنه‌دار نظریه‌های متنوعی در این موضوع تولید کرده است. امروزه در میان آرای گوناگون فیلسوفان و حقوق‌دانان غرب ...  بیشتر
نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام
نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 133-150

چکیده
  مقاله حاضر از راه بررسی تاریخی کاربرد واژه حق  نشان می‌دهد که این حرف مشهور که «1.مسأله حق (در برابر تکلیف) از آموزه‌ها و ابداعات  دوره جدید است و 2.فرهنگ اسلام در این زمینه از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفته ...  بیشتر