مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

باقر انصاری

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 137-158

چکیده
  در سال‌های اخیر، به ویژه پس از تقدیم «لایحة آزادی اطلاعات» به مجلس شورای اسلامی، بحث از آزادی اطلاعات در مجامع حقوقی کشور اهمیت خاصی پیدا کرده است. باوجود این، مباحثی که در این خصوص صورت گرفته بیشتر ...  بیشتر
موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی
موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی

باقر انصاری

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، ، صفحه 99-122

چکیده
  یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ...  بیشتر