بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی
بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی

محمدرضا پنداشته پور؛ سید علی علوی قزوینی؛ عبدالرضا علیزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 127-156

https://doi.org/10.22096/law.2019.90900.1296

چکیده
  نظریه‌ها شالودۀ اصلی علوم هستند. بررسی نظریه‌ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن­هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان‌های نظریات به­عنوانِ پدیدارهایی ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)

سید علی علوی قزوینی؛ عبدالله شفایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 89-110

چکیده
  قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارش‌دهنده، مهم‌ترین مسئله در عقد استصناع ...  بیشتر
مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی

سید علی علوی قزوینی؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 107-130

چکیده
  با آنکه بازی‌های ورزشی در بردارنده خطرها و حوادث فراوانی است، لیکن زیان ها وآسیب‌های ناشی از عملیات ورزشی مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند، بلکه حوادث و خسارات ناشی از ورزش لازمه اجتناب‌ناپذیر ...  بیشتر