سوء استفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران
سوء استفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران

محمد بافهم؛ عزیزالله فهیمی؛ مهدی حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.528366.1877

چکیده
  دادخواهی و جلوه‌های آن یعنی، حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهمترین حقوقی است که به اشخاص، اعطا شده است؛ ممکن است این حقوق نیز، مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ از این‌رو، بحث «سوء استفاده از حقِ ...  بیشتر
بررسی نقش دادگاه‌ها در ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی کامن‌لا، رومی- ژرمنی و ایران
بررسی نقش دادگاه‌ها در ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل غیر قضایی اختلاف؛ مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی کامن‌لا، رومی- ژرمنی و ایران

علی حدادزاده؛ مهدی حسن زاده

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 129-154

https://doi.org/10.22096/law.2022.138011.1783

چکیده
  امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری­ در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش‌ازحد رسیدگی به یک پرونده می‌گردد، لزوم توجه به شیوه ­های حل‌وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر ...  بیشتر
بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه
بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه

مهدی حسن زاده

دوره 0، شماره 23 ، دی 1391، ، صفحه 61-78

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از آنکه در ماده 366، در یک بیان کلی، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده 371 به بعد به بیان تفصیلی موارد ...  بیشتر