مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه
مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه

سید مجتبی واعظی

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، ، صفحه 25-46

چکیده
  در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران
مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین‌نامه با تأکید بر نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران

سید مجتبی واعظی

دوره 0، شماره 18 ، تیر 1389، ، صفحه 139-162

چکیده
  نحوه انشاء اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برداشت کلاسیک از مفهوم تفکیک قوا این تلقی را در نزد برخی صاحب‌نظران ایجاد نموده که در نظام حقوقی ایران جز تک تک وزراء و هیأت وزیران، هیچ مقام دیگری حق ...  بیشتر