بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا

حسین میرمحمد صادقی؛ علیرضا درزی رامندی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22096/law.2020.44789

چکیده
  در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ ...  بیشتر
انگیزه‌های نژادی یا مذهبی و استفاده از سلاح: عوامل مشدّدۀ تهاجم علیه اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
انگیزه‌های نژادی یا مذهبی و استفاده از سلاح: عوامل مشدّدۀ تهاجم علیه اشخاص در حقوق ایران و انگلستان

حسین میرمحمد صادقی؛ امیر اعتمادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22096/law.2019.34497

چکیده
  هنگامی‌که شخصی به دیگری حمله می‌کند، هدف اولیۀ مرتکب، ایراد نوعی صدمۀ جسمی یا روانی به بزه‌دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه‌ای انزجار را نیز نسبت به بزه‌دیده بروز می‌دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه ...  بیشتر
نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

حسین میرمحمد صادقی؛ علی رحمتی؛ مهدی نیازآبادی

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 25-46

https://doi.org/10.22096/law.2018.31923

چکیده
  جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم ...  بیشتر
بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران
بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران

حسین میرمحمد صادقی

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، ، صفحه 49-68

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملاً پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی‌توان به کارکرد درست قواعد صرفاً حرفه‌ای ...  بیشتر