مقاله پژوهشی
مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان
2. مفهوم «جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین المللی»: مطالعه تطبیقی آموزه های حقوقی و رویه محاکم بین المللی در گذار زمان

مصطفی فضائلی؛ محمد ستایش پور

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.95290.1341

چکیده
  جانشینی دولت­ها در زمینه مسئولیت بین­ المللی به­ عنوانِ پیامدی از جانشینی مطرح است که بنیان آن به تعهدات ناشی از ارتکاب اَعمال متخلفانه بین­ المللی بازمی­گردد. در رویکرد سنتّی، عدم جانشینی بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا
3. جبران خسارت متهمان و محکومان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا

علیرضا باریکلو؛ حسن بادینی؛ محمد کاظم خانجانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.95144.1338

چکیده
  جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب­های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی­گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش­های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی
4. مبنای ضمان درک در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن بر آیین رسیدگی

مهدی کاهه؛ جلیل قنواتی؛ محسن برهان مجرد

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-72

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.239940

چکیده
  درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است. قهری یا قراردادی بودن مسئولیت ناشی از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا
5. مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا

سید مصطفی مشکات؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.92553.1314

چکیده
  قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران
6. مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران

عباس میرشکاری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 101-130

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.90033.1288

چکیده
  آیا می‌توان از ویژگی‌های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی‌های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی
7. ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

محمد جعفر صادق پور؛ اعظم مهدوی پور؛ روح الدین کردعلیوند

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 131-158

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97589.1359

چکیده
  متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می­رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)
8. رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)

محمدرضا مالکی؛ عبدالحسین شیروی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 159-180

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97611.1360

چکیده
  کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه
9. زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه

مهدی الهویی نظری؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-206

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.104163.1423

چکیده
  درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می­دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه
10. مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه

محمود کاظمی؛ جمشید عسگر رمکی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 207-240

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.109910.1477

چکیده
  در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران)
11. قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران)

احمد خسروی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 241-266

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.107690.1450

چکیده
  یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولت­ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به­خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه­های زیادی را متحمل شده­اند. یکی از راهکارهای مبارزه با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت
12. تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

سید حسین هاشمی؛ مصطفی بخرد

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 267-292

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.121581.1635

چکیده
  تغلیظ دیه که پرداخت دیه­ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه­های حرام یا در محدوده حرم اخذ می­شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
13. حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت

حسین سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 293-328

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.121655.1637

چکیده
  هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر ...  بیشتر