مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
1. مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 3-22

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34496

چکیده
  در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
انگیزه‌های نژادی یا مذهبی و استفاده از سلاح: عوامل مشدّدۀ تهاجم علیه اشخاص در حقوق ایران و انگلستان
2. انگیزه‌های نژادی یا مذهبی و استفاده از سلاح: عوامل مشدّدۀ تهاجم علیه اشخاص در حقوق ایران و انگلستان

حسین میرمحمد صادقی؛ امیر اعتمادی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 23-46

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34497

چکیده
  هنگامی‌که شخصی به دیگری حمله می‌کند، هدف اولیۀ مرتکب، ایراد نوعی صدمۀ جسمی یا روانی به بزه‌دیده است، اما در برخی موارد، مهاجم گونه‌ای انزجار را نیز نسبت به بزه‌دیده بروز می‌دهد؛ و درواقع، تهاجم همراه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری
3. بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34498

چکیده
  قرارداد کار تولیدِ مال فکری از مهم‌ترین نمونه‌های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
4. رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

لعیا جنیدی؛ معصومه اکبریان طبری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34499

چکیده
  مدیران به عنوان امین،‌‌ تکالیفی‌ برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی‌توان همگی را بر اساس ‌قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری
5. نهاد لباس تجاری؛ نگاهی دوباره به نظام علائم تجاری

زهرا شاکری؛ سهیلا نورعلی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 97-120

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34500

چکیده
  ظاهر کلی کالا یا خدمت، علاوه بر ایجاد زیبایی و جذابیت، می‌تواند به عنوان شناسۀ منبع عمل کرده و به مصرف‌کنندگان در تمییز منبع یاری رساند. به بیان دیگر، در بسیاری از موارد، خریداران بر اساس ظاهر محصولات ...  بیشتر
بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایـران و فرانسـه
6. بررسی جایگاه ناوالد در حقوق ایـران و فرانسـه

الهه محسنی؛ زینب محمدزاده

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34501

چکیده
  امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به‌ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان
7. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان

سید حسن شبیری؛ سید احمد موسوی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 143-162

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34503

چکیده
  یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»
8. اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»

ربیعا اسکینی؛ سعید دلفانی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1397، صفحه 163-180

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34504

چکیده
  از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی ...  بیشتر