مقاله علمی - پژوهشی
تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز
1. تحلیـل و ارزیابـی حمایت از نـرم‌افـزار در نظام حقوق مالکیت فکری و نظام متن باز

ستار زرکلام؛ جعفر نظام‌الملکی؛ سید محسن طلوع

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 3-28

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25772

چکیده
  نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم‌افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم‌افزارها به ویژه ضرورت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران
2. عدالت در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی و ایران

سید مجید میرحسینی؛ فاطمه غفوری

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 29-46

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25774

چکیده
  نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه‌های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا
3. تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد اجرای ساختمان با مروری بر اصول حقوق اروپا

سیدالهام الدین شریفی؛ فاطمه کرمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 47-70

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25775

چکیده
  به‌رغم گسترش روزافزون استفاده از قراردادهای اجرای ساخت در بین مردم و تنوع روش‌های انجام، ماهیت حقوقی آن به خوبی تبیین نشده است. در تحلیل ماهیت این قرارداد قالب‌های وکالت، اجاره خدمت، خرید خدمت و عقد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
4. بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

ابوذر ابراهیمی ترکمان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 71-96

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25776

چکیده
  پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا‌ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء‌پذیری بی‌منطق این ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی
5. جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی

ناصر قربان‌نیا؛ پیمان نمامیان

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 97-122

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25777

چکیده
  امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین‌المللی بوده، بلکه به طرز گسترده‌ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی‌های اساسی بشر به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92
6. نقد فقهی - حقوقی استقلال جرم افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی سال 92

سید حسین هاشمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 123-146

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25778

چکیده
  در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی‌الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران
7. تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران

غلامعلی قاسمی

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 147-170

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25779

چکیده
  گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس
8. پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس

صیاد درویشی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ نورالله حسینی‌خواه

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 171-192

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25780

چکیده
  ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی
9. نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی

ولی الله چراغی؛ محمد‌رضا ویژه

دوره 3، شماره 2 ، مهر 1395، صفحه 193-217

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25781

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی ...  بیشتر