دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
1. مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-20

چکیده
  اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در معنای ماهوی‌اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن‌ها پایبند است، با توجه به ماهیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع
2. مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع

سید حسن شبیری؛ حامد نجفی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-42

چکیده
  گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی
3. بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-60

چکیده
  در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر
4. بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر

محمدصادق طباطبایی؛ حسین اسعدی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-82

چکیده
  ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
5. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد هادی ساعی؛ مریم ثقفی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 83-106

چکیده
  وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می‌ماند و ثالث گمان می‌کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری
6. بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری

محمدباقر مقدسی؛ محمد فرجیها

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-130

چکیده
  امروزه به ندرت می‌توان نظام کیفری را یافت که به شکل‌های مختلف تحت تأثیر اندیشه‌های عوام‌گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست‌های کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که جلوه‌های نفوذ عوام‌گرایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها
7. تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها

محمد حبیبی مجنده؛ صادق جعفرزاده درابی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-146

چکیده
  آب توازن، آبی است که کشتی‌های اقیانوس‌پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه‌ای بارگیری کرده و در نقطه‌ای دیگر از دریا تخلیه می‌کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012
8. گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012

ستار عزیزی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-164

چکیده
  استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت‌ها پیش‌بینی شده است؛ ...  بیشتر