دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل
1. مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل

مسعود امانی؛ محسن اسماعیلی

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 3-26

چکیده
  مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در تعیین شیوه بهره‌برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام‌های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم‌ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته‌اند. برخی مالکیت مخازن نفتی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی
2. تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش‌فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارت دبی

صادق سلیمی؛ لیلا دشتبانیان

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 27-48

چکیده
  قانون پیش‌فروش ساختمان پس از بیش از چهل ماه بررسی، در زمستان 1389 به تصویب قوه مقننه رسیده و در روزنامه رسمی منتشر شد. در امارت دبی از کشور امارات متحده عربی نیز از سال 2006 تا سال 2010 قوانین و مقررات متعددی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران
3. بازتاب قواعد اخلاقی در قوانین راجع به کسب و کار در حقوق اسلام و ایران

حسین میرمحمد صادقی

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 49-68

چکیده
  امروزه تدوین قواعد اخلاقی برای حرفه‌های مختلف به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در سراسر دنیا تبدیل شده و این نکته کاملاً پذیرفته شده است که بدون وجود قواعد اخلاقی نمی‌توان به کارکرد درست قواعد صرفاً حرفه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی
4. بررسی تطبیقی صلاحیت در عجز از پرداخت بین‌المللی

نجاد علی الماسی؛ علی‌رضا عالی‌پناه

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 69-91

چکیده
  این مقاله بررسی نظام‌های حقوقی مختلف پیشنهادشده برای همکاری بین‌المللی در پرونده‌های عجز از پرداخت را در دستور کار خود دارد. رشد سریع فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی در دهه‌های اخیر چالش سیاسی منحصربه‌فرد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ویژگی‌های رﺃی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه
5. ویژگی‌های رﺃی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه

جواد تقی‌زاده

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 91-110

چکیده
  عمومی، مخفی، اختیاری، شخصی و برابر ویژگی‌های مهم رأی در حقوق انتخابات سیاسی ایران و فرانسه می‌باشند. تاریخ حق رأی تحول رأی محدود به رأی عمومی در انتخابات سیاسی ایران و فرانسه را نشان می‌دهد. در واقع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)
6. حق فروشنده در مطابق کردن کالا با قرارداد (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین 1980 ، حقوق انگلیس و حقوق ایران)

فخرالدین اصغری آقمشهدی

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 111-126

چکیده
  فروشنده مکلف است کالای مطابق با قرارداد را به خریدار تحویل دهد. چنانچه کالای تحویلی مطابق با قرارداد نباشد، این سؤال مطرح می‌گردد که آیا فروشنده حق مطابق کردن کالا را با قرارداد دارد. در کنوانسیون در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی
7. بررسی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق حمل و نقل هوایی

منصور جباری

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 127-140

چکیده
  آیا خسارت تنبیهی در حمل و نقل هوایی قابل جبران هست؟ کنوانسیون ورشو یک معاهده بین‌المللی است که به مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی خصوص خسارات جانی و مالی وارده به مسافران مربوط می‌شود. در طول چند دهه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی وجوه اشتراک بین قانون داوری 1996 انگلستان و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
8. بررسی وجوه اشتراک بین قانون داوری 1996 انگلستان و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

میترا ضرّابی

دوره 0، شماره 22 ، تیر 1391، صفحه 141-160

چکیده
  مدت‌ها سیستم داوری انگلیس با موانع جدی از جمله دخالت قضایی محاکم روبرو بود، بالاخره پس از چندین بار اصلاحات در قانون داوری مصوب 1950 و 1979 سرانجام در قانون داوری مصوب 1996 با رفع بسیاری از موانع و مشکلات سابق ...  بیشتر