دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
1. نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل

محمدباقر پارسا پور؛ محمد عیسایی تفرشی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-22

چکیده
  طبق ماده377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری‌حق ‌دارد از تسلیم مبیع‌ یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...» این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می‌تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خودازتسلیم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه
2. اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-44

چکیده
  ر اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها
3. اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها

جلیل قنواتی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-68

چکیده
  یکی از مهم‌ترین نتایج تلاش‌ها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی‎، اصول حقوق قراردادهای اروپایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی
4. از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی

مهدی شهابی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-90

چکیده
  گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن و شکل گیری مدرنیته حقوقی به تغییر و دگرگونی در مبانی نظام حقوقی بر می‏گردد که بالطبع عناصر دیگر نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحوّل، حداقل به عنوان یک واقعیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جلوه‌های حمایت از حیات کودکان
5. جلوه‌های حمایت از حیات کودکان

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 91-110

چکیده
  حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسانی است که در پاره‌ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه‌ «حق حیات» به چشم نمی‌خورد؛ به خوبی می‌توان از حرمت شدید آدمکشی، شناسایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام)
6. اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام)

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 111-132

چکیده
  عدم مداخله دیپلماتیک، یکی از جلوه‌های شناسایی اصل عدم مداخله و به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط دوستانه مابین دولت‌هاست. حقوق بین‏الملل از یک‌سو با اعطای مصونیت به نمایندگان سیاسی و از سوی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام
7. نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 133-150

چکیده
  مقاله حاضر از راه بررسی تاریخی کاربرد واژه حق  نشان می‌دهد که این حرف مشهور که «1.مسأله حق (در برابر تکلیف) از آموزه‌ها و ابداعات  دوره جدید است و 2.فرهنگ اسلام در این زمینه از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفته ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن
8. بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن

سام محمّدی؛ حمید میری

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 151-178

چکیده
  قانون تجارت الکترونیک ایران شکل گیری هر نوع دلیل را در قالب داده پیام پذیرفته است. بدین بیان، سند، شهادت، اقرار و سوگند به صورت الکترونیک نیز قابل تحقق هستند. با وجود این، امکان تحقق دلایل به شکل الکترونیک، ...  بیشتر