دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
واگذاری حقوق ناشی از قرارداد
1. واگذاری حقوق ناشی از قرارداد

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد امامی‌پور

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-22

چکیده
  حضور در بازارهای جهانی و در عرصة مبادلات بازرگانی بین‌المللی، امری اجتناب ناپذیر است و موفقیت در این زمینه، مستلزم آگاهی از آخرین تحولات و پیشرفت‌های حقوق بازرگانی است. موضوع واگذاری حقوق قراردادی، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند
2. تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند

عبدالحسین شیروی؛ مرتضی محمدی

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 23-46

چکیده
  تجارت الکترونیکی به سرعت در حال توسعه است. در این میان، تشکیل قراردادهای الکترونیکی توسط سیستم اتوماتیک و خودمختار توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی و تنظیم کنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی را به خود ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
صلاحیت انحصاری
3. صلاحیت انحصاری

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 47-62

چکیده
  منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی می‌باشد، می‌تواند به موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح می‌گردد. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس
4. مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 63-82

چکیده
  آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که در مراحل مختلف روند دادرسی در مرجع صالح (دادگاه) به عنوان ابزاری برای اثبات و احقاق حق بکار گرفته می‌شود. همانطور که مشخص است، مرجع صالح یا دادگاه در بحث ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
5. احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

عباس تدین

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 83-104

چکیده
  احترام به حریم خصوصی اشخاص به مفهوم رعایت حرمت مسکن و محل کار افراد و محرمانه نگاهداشتن مکاتبات، مراسلات و محاورات آن‌هاست. با توجه به اهمیت حریم خصوصی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم نظام‌های حقوقی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
رهن اسکناس
6. رهن اسکناس

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حمید میری

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 105-124

چکیده
  اسکناس حکایت از مال ندارد، بلکه به منزله مال است و از این رو، بی تردید باید آن را عین به شمار آورد. همچنین به رهن گذاردن اسکناس (پول) توسط بدهکار به طلبکار خویش امری غیر معقول نیست و چه بسا این عمل هم برای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
پیشگیری وضعی از تروریسم
7. پیشگیری وضعی از تروریسم

محمدابراهیم شمس‌ناتری؛ مجید قورچی‌بیگی

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 125-146

چکیده
  این مقاله با استفاده از تجربیات پیشگیری وضعی در پیشگیری از سایر جراﺋم، به تحلیل ساختار فرصت حملات تروریستی می‌پردازد. تروریسم متفاوت از سایر انواع جرائم نیست؛ تروریسم جرمی است که با انگیزة سیاسی ارتکاب ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ایرانی‌الاصل کیست؟
8. ایرانی‌الاصل کیست؟

ستار عزیزی

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، صفحه 147-167

چکیده
  واژه ایرانی الاصل در قوانین عادی ایران ذکر نشده اما در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران از این اصطلاح استفاده شده است. لازم به ذکر است قانونگذار عادی و اساسی تاکنون تعریفی از این واژه ارائه ...  بیشتر