دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین
1. قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-20

چکیده
  شبه عقد‌ها همچون ایفای ناروا، ادارة‌ فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دستة‌ ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشاء التزام در آن‌ها، یک عمل ارادی سود‌آور می‌باشد. اهمیت این بخش از حقوق در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
2. تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 21-38

چکیده
  قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران را هدف قرار داد. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی
3. ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی

رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا ناظم

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 39-58

چکیده
  امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام»[1] ضمیمه می‌گردد. این امضاء به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می‌شود. اصول ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران
4. احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران

حیدر باقری‌اصل

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 59-76

چکیده
  قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می‌برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می‌داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده
5. قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده

سیدالهام الدین شریفی؛ حسن حاتمی

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 77-94

چکیده
  هرگاه در قرارداد منعقده ابهامی وجود داشته باشد، باید مورد تفسیر قرار گیرد؛ جهت تفسیر صحیح یک قرارداد، لازم است که یک سری اصول و قواعد رعایت گردد؛ که از جمله آن‌ها، «قاعده تقدم تفسیر به زیان متعهد‌له ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
کشورهای اسلامی و حقوق جهانی بشر: مشارکت‌ها و مخالفت‌ها
6. کشورهای اسلامی و حقوق جهانی بشر: مشارکت‌ها و مخالفت‌ها

محمد حسین مظفری

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 95-112

چکیده
  در دهه‌های اخیر بعضی از کشورهای اسلامی و رهبران سیاسی آن‌ها این ادعا را مطرح کردند که معیارهای فعلی حقوق بشر جهان‌شمول نیستند و بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی در تدوین آن‌ها مشارکت نداشته‌اند ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی»
7. تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی»

محمود جلالی؛ امیر مقامی

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 113-130

چکیده
  از 29 آوریل 1993 تاکنون قریب 12 سال از عمر کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی می گذرد. این کنوانسیون به همراه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک، قسمت اصلی حقوق بین‌الملل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه
8. نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا یزدانیان

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، صفحه 131-152

چکیده
  در قانون مدنی فرانسه جرم مانند عقد یکی از منابع ایجاد تعهدات است. با وقوع جرم صرف نظر از مسئولیت کیفری گاهی،تعهداتی نیز بوجود می‌آید که مانند تعهدات موضوع حقوق مدنی بوده و همان آثار را نیز دارد .همچنین ...  بیشتر