دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین
1. قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 3-20

چکیده
  شبه عقد‌ها همچون ایفای ناروا، ادارة‌ فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دستة‌ ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشاء التزام در آن‌ها، یک عمل ارادی سود‌آور می‌باشد. اهمیت این بخش از حقوق در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
2. تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 21-38

چکیده
  قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران را هدف قرار داد. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی
3. ارزش اثباتـی داده پیــام و امضای الکترونیکی

رسول مظاهری کوهانستانی؛ علیرضا ناظم

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 39-58

چکیده
  امضای الکترونیکی عبارت از داده‌ای الکترونیکی است که به یک «داده پیام»[1] ضمیمه می‌گردد. این امضاء به لحاظ ارزش اثباتی، به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و امضای الکترونیکی مطمئن تقسیم می‌شود. اصول ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران
4. احکـام اختصاصی خیار حق انصـراف قانون تجـارت الکترونیکـی ایران

حیدر باقری‌اصل

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 59-76

چکیده
  قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می‌برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می‌داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده
5. قاعـده تقدم تفسیر قرارداد به زیان متعهد‌لـه و یا تنظیم‌کننده

سیدالهام الدین شریفی؛ حسن حاتمی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 77-94

چکیده
  هرگاه در قرارداد منعقده ابهامی وجود داشته باشد، باید مورد تفسیر قرار گیرد؛ جهت تفسیر صحیح یک قرارداد، لازم است که یک سری اصول و قواعد رعایت گردد؛ که از جمله آن‌ها، «قاعده تقدم تفسیر به زیان متعهد‌له ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
کشورهای اسلامی و حقوق جهانی بشر: مشارکت‌ها و مخالفت‌ها
6. کشورهای اسلامی و حقوق جهانی بشر: مشارکت‌ها و مخالفت‌ها

محمد حسین مظفری

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 95-112

چکیده
  در دهه‌های اخیر بعضی از کشورهای اسلامی و رهبران سیاسی آن‌ها این ادعا را مطرح کردند که معیارهای فعلی حقوق بشر جهان‌شمول نیستند و بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای اسلامی در تدوین آن‌ها مشارکت نداشته‌اند ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی»
7. تعامل حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری در جرم‌انگاری «کاربرد سلاح‌های شیمیایی»

محمود جلالی؛ امیر مقامی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 113-130

چکیده
  از 29 آوریل 1993 تاکنون قریب 12 سال از عمر کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی می گذرد. این کنوانسیون به همراه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک، قسمت اصلی حقوق بین‌الملل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه
8. نگاهی به جرم به عنوان منبع تعهدات در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا یزدانیان

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 131-152

چکیده
  در قانون مدنی فرانسه جرم مانند عقد یکی از منابع ایجاد تعهدات است. با وقوع جرم صرف نظر از مسئولیت کیفری گاهی،تعهداتی نیز بوجود می‌آید که مانند تعهدات موضوع حقوق مدنی بوده و همان آثار را نیز دارد .همچنین ...  بیشتر