دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده
1. نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده

محسن صادقی؛ فروغ منتقمی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 3-28

چکیده
  یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان‌های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می‌آیند، در غالب موارد در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران
2. مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران

منوچهر توسلی نائینی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 29-50

چکیده
  قانون اساسی، بر جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور تأکید دارد. پیش بینی محدودیت‌ها و شرایط در مورد تملک اموال غیر منقول، یکی از راه‌های جلوگیری از سلطه بیگانگان و نفوذ آنان از طریق تصرف اراضی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی
3. حقوق اجرا کنندگان آثار هنری و ادبی

محمود صادقی؛ شیما پور محمدی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 51-76

چکیده
  اجراکنندگان گروه مهمی‌از هنرمندانند که آثار ادبی و هنری را به جامعه عرضه می‌کنند. گاه اجراکننده در اجرای خود چنان مهارت و خلاقیتی نشان می‌دهد که توجه عده ی زیادی از مردم دنیا را به سوی خود جلب می‌کند؛ ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوقی موجود
4. جلوه‌های فولکلور و سیستم‌های حقوقی موجود

نجاد علی الماسی؛ بهنام حبیبی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 77-96

چکیده
  جلوه‌های فولکلور مجموعه‌ای از تولیدات، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعه‌ای معین است که با شیوه‌های ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنری (اعم از اجرایی و غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی‌(شامل ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت
5. سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت

جعفر کوشا؛ روح‌الله رخ‌فروز

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 97-118

چکیده
  فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهة اخیر در سطح ملی و بین‌المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد. از جملة آنها اخذ مزایای مالی توسط مأموران خرید در معاملات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس
6. راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس

حسین آقابابائی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 119-136

چکیده
  ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش‌های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
7. مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

باقر انصاری

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 137-158

چکیده
  در سال‌های اخیر، به ویژه پس از تقدیم «لایحة آزادی اطلاعات» به مجلس شورای اسلامی، بحث از آزادی اطلاعات در مجامع حقوقی کشور اهمیت خاصی پیدا کرده است. باوجود این، مباحثی که در این خصوص صورت گرفته بیشتر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در بحران قره‌باغ و تاجیکستان
8. الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در بحران قره‌باغ و تاجیکستان

محمود واعظی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، صفحه 137-158

چکیده
  ر میانجی‎گری به عنوان یک رویه حقوقی و سیاسی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی از تاریخ طولانی در فرهنگ‎های مختلف از جمله فرهنگ اسلامی‌برخوردار می‎باشد. در این چارچوب جمهوری اسلامی‌ایران بنا بر ...  بیشتر