دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-172
شماره 24 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-168
شماره 23 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-168
شماره 22 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-168
شماره 21 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-172
شماره 20 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-168
شماره 19 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-168
شماره 18 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-168
شماره 17 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-185
شماره 16 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-157
شماره 14 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-160
شماره 13 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-212
شماره 12 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-200
شماره 11 زمستان 1385، صفحه 1-173
شماره 10 تابستان 1385، صفحه 1-137
شماره 9 زمستان 1384، صفحه 1-149
شماره 8 تابستان 1384، صفحه 1-129
شماره 7 پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-196
شماره 6 بهار و تابستان 1383، صفحه 1-204
شماره 5 زمستان 1382، صفحه 1-172
شماره 4 بهار و تابستان 1382، صفحه 1-234
شماره 3 پاییز و زمستان 1381، صفحه 1-167
شماره 2 بهار 1381، صفحه 1-151
شماره 1 بهار و تابستان 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر
1. جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

اردشیر امیر ارجمند؛ محمد حبیبی مجنده

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، صفحه 3-24

چکیده
  افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال­های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تأیید موضع خود از گفتمان حقوق بشر سود می­جویند. از سوی دیگر، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری
2. ضمانت اجرایی آرای دیوان بین المللی دادگستری

مرتضی نجفی اسفاد؛ مهدی هادی

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، صفحه 25-48

چکیده
  دیوان بین­المللی دادگستری بر اساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رأی، یعنی رأی ترافعی (حکم) و رأی مشورتی صادر می‌کند. علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
«تروریسم» از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثة 11 سپتامبر 2001
3. «تروریسم» از دیدگاه حقوق بین‌الملل با تأکید بر حادثة 11 سپتامبر 2001

محمود جلالی

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، صفحه 49-80

چکیده
  اعمال و روش‌های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متّحد تلقی می‌شود و تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیت بین­المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران
4. حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ نوری فخری

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، صفحه 81-96

چکیده
  هدف و انگیزه اصلی طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می­توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه
5. طلاق حرجی و نقد آرای محاکم در این زمینه

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد علی انصاری پور

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، صفحه 97-122

چکیده
  با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال­های 61 و 70 و تعیین ضابطه‌ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد درخواست ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی
6. مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی

قدیر بصیرپور بیرق

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، صفحه 123-138

چکیده
  ادلـه اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد،  چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می‌رسد. ادلـه در گذر زمان همچون سایر بخش‌های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، ...  بیشتر