نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه مفید

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

آب توازن، آبی است که کشتی‌های اقیانوس‌پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه‌ای بارگیری کرده و در نقطه‌ای دیگر از دریا تخلیه می‌کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی کشتیرانی بین‌المللی ضروری است ولی طیفی از چالش‌ها و معضلات زیست‌محیطی را نیز به همراه دارد. این چالش‌ها از دو جنبه مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و در اسناد و مقررات بین­المللی تحت نظم درآمده است. اولین جنبه، به آلودگی نفتی بازمی‌گردد؛ نفتکش‌ها آب توازن آغشته به نفت را در جریان بارگیری و تخلیة نفت وارد دریا کرده و منجر به آلودگی آن می‌شوند. جنبه دوم به انتقال گونه‌های بیگانه و عوامل بیماری‌زا مربوط می‌شود که مخاطراتی جدی همچون تخریب تنوع زیستی و آسیب به سلامت بشر را به بار آورده است. در این نوشته ضمن آشنایی با ابعاد چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن به بررسی، تحلیل و ارزیابی تلاش‌های بین‌المللی در برخورد با این چالش‌ها می‌پردازیم. 

کلیدواژه‌ها