بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استاد دانشگاه