ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)
151. ناروایی تمسک به قاعده حکومت برای شمول اصل 167 قانون اساسی بر دعاوی کیفری (بررسی موضوع از منظر قواعد اصول فقه و قانون مجازات اسلامی)

حسین جعفری؛ امین خدری امیریان

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 309-337

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.130239.1705

چکیده
  شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. اکثر حقوق‌دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط ...  بیشتر
متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها
152. متعارف بودن به مثابه اصل حقوقی در حقوق قراردادها

جلیل قنواتی؛ مژده حیدری سورشجانی؛ حسین کریمی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 3-28

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.40435

چکیده
  امروزه متعارف بودن به­عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین­المللی مانند کنوانسیون ...  بیشتر
درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری
153. درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری

محمد جعفر حبیب زاده؛ امیر حمزه زینالی

دوره 0، شماره 8 ، تابستان 1384، ، صفحه 3-26

چکیده
  اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری­ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه‌ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تأمین و تضمین حقوق و آزادی­های اساسی شهروندان ...  بیشتر
جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر
154. جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

اردشیر امیر ارجمند؛ محمد حبیبی مجنده

دوره 0، شماره 9 ، زمستان 1384، ، صفحه 3-24

چکیده
  افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال­های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تأیید موضع خود از گفتمان حقوق بشر سود می­جویند. از سوی دیگر، ...  بیشتر
چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه
155. چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه

جمشید ممتاز؛ ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 10 ، تابستان 1385، ، صفحه 3-18

چکیده
  یکی از پرسش­های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشردوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟ چنین ادعا شده است که حقوق بشردوستانه، بر خلاف حقوق بشر، ...  بیشتر
بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور
156. بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوق فولکلور

نجاد علی الماسی؛ بهنام حبیبی

دوره 0، شماره 11 ، زمستان 1385، ، صفحه 3-22

چکیده
  " فولک" (Folk) به معنی "مردم" و "لور" (Lore) به معنی "دانستنی‌ها" و "علم" به کار می‌رود و کلمة فولکلور (Folklore) در مفهوم اصطلاحی به معنی فرهنگ و دانش بومی بوده و عبارت است از مجموعه آثار و خلاقیت‌های یک قوم یا گروه ...  بیشتر
نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده
157. نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) در حمایت از حقوق مصرف کننده

محسن صادقی؛ فروغ منتقمی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 3-28

چکیده
  یکی از شیوه‌های حمایت از حقوق مصرف کننده، تشکیل سازمان‌های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است. این سازمان‌ها که تبلور اراده مستقل از دولت و مشارکت خودجوش افراد به شمار می‌آیند، در غالب موارد در ...  بیشتر
مدرنیته و حقوق دینی
158. مدرنیته و حقوق دینی

محمد راسخ

دوره 0، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 3-26

چکیده
  پرسش اصلی این نوشتار به نسبت میان مدرنیته و حقوق دینی باز می‌گردد. علت طرح این پرسش، ورود یا پیوند عناصری از دنیای مدرن به جامعه ایران است که تقریباً تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی کشور را تحت تأثیر قرار ...  بیشتر
قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی
159. قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی‌ مهر

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 3-26

چکیده
  الزامات ناشی از فعل غیر و الزامات ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال در مبحث تعارض قوانین، جزء دستة  الزامات خارج از قرارداد هستند و تعیین قانون حاکم بر این مسئولیت‌های خاص امری ضروری است. با توجه به ...  بیشتر
قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین
160. قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 3-20

چکیده
  شبه عقد‌ها همچون ایفای ناروا، ادارة‌ فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دستة‌ ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشاء التزام در آن‌ها، یک عمل ارادی سود‌آور می‌باشد. اهمیت این بخش از حقوق در ...  بیشتر
واگذاری حقوق ناشی از قرارداد
161. واگذاری حقوق ناشی از قرارداد

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد امامی‌پور

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، ، صفحه 3-22

چکیده
  حضور در بازارهای جهانی و در عرصة مبادلات بازرگانی بین‌المللی، امری اجتناب ناپذیر است و موفقیت در این زمینه، مستلزم آگاهی از آخرین تحولات و پیشرفت‌های حقوق بازرگانی است. موضوع واگذاری حقوق قراردادی، ...  بیشتر
نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
162. نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل

محمدباقر پارسا پور؛ محمد عیسایی تفرشی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 3-22

چکیده
  طبق ماده377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری‌حق ‌دارد از تسلیم مبیع‌ یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...» این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می‌تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خودازتسلیم ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران
163. مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL)، اصول قراردادهای تجاری بین-المللی (یونیدروا) و حقوق ایران

سیدالهام الدین شریفی؛ ناهید صفری

دوره 0، شماره 18 ، بهار و تابستان 1389، ، صفحه 3-24

چکیده
  این مقاله موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و حقوق ایران را در خصوص فسخ یا تعدیل قرارداد در مقابل تغییر اساسی اوضاع و احوال و ایجاد وضعیت هاردشیپ (عسر وحرج) مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. ...  بیشتر
نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
164. نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»

نادر پورارشد؛ ربیعا اسکینی

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 3-24

چکیده
  نظریه نمایندگی ظاهری ریشه در رویه قضایی انگلیس دارد. این نظریه مورد توجه حقوق بین‌الملل و سایر کشورها به ویژه کشورهای دارای حقوق نوشته از جمله فرانسه، بلژیک، سوییس، مصر و ... قرار گرفته است. در مورد تأثیر ...  بیشتر
رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون
165. رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون

عباسعلی کدخدایی؛ مهدی سالاری نسب

دوره 0، شماره 20 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 3-20

چکیده
  قانون معمولاً پس از تصویب است که محل نظر و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما قانون یک پیشینة ذهنی نیز دارد، که معمولاً پس از تصویب، اغلب برای دریافت نیت قانون‌گذار و ارائة تفسیر صحیح در پی آن می‌گردند. معنای ...  بیشتر
نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی
166. نقش زبانشناسی قضایی در تحقق عدالت قضایی

سید فضل‌الله موسوی؛ سید مهدی موسوی؛ احمد رمضانی

دوره 0، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1390، ، صفحه 3-24

چکیده
  تحقق عدالت قضایی را می‌توان هدف غایی هر نظام قضایی و حقوقی دانست. نوع الفاظ و شیوه بیان اقرار توسط مقر یا ادای شهادت از سوی شاهد یا تنظیم اسناد مختلف از سوی خواهان و خوانده می‌تواند تابع عوامل مختلفی ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل
167. مطالعه تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌هـای ملی و حقـوق بین‌الملل

مسعود امانی؛ محسن اسماعیلی

دوره 0، شماره 22 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 3-26

چکیده
  مالکیت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر در تعیین شیوه بهره‌برداری از آن است. کشورهای مختلف نظام‌های گوناگونی را در خصوص مالکیت این مهم‌ترین کالای قرن اخیر در پیش گرفته‌اند. برخی مالکیت مخازن نفتی ...  بیشتر
دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی
168. دکترین دادگاه نامناسب در حقـوق بین‌المـلل خصوصـی

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 3-24

چکیده
  قواعد صلاحیت قضایی جزو قواعد آمره است که بر اصحاب دعوی و بر مرجع رسیدگی تحمیل می‌شود. اصحاب دعوی به غیر از چارچوب خاص شرط صلاحیت امکانی برای تعیین یا تحدید صلاحیت قضایی ندارند. مرجع رسیدگی نیز نمی‌تواند ...  بیشتر
تقلب نسبت به قانون درحقوق بین‌الملل خصوصی
169. تقلب نسبت به قانون درحقوق بین‌الملل خصوصی

سید محسن شیخ الاسلامی

دوره 0، شماره 5 ، زمستان 1382، ، صفحه 5-18

چکیده
  تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­ الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­ گردد.می­ توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از ...  بیشتر
تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق
170. تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

نجاد علی الماسی

دوره 0، شماره 1 ، بهار و تابستان 1380، ، صفحه 5-30

چکیده
  در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصی کشورها دو راه حل متفاوت پیش بینی شده است. در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی ...  بیشتر
قرارداد عدم تجارت
171. قرارداد عدم تجارت

مهدی شهیدی؛ علیرضا باریکلو

دوره 0، شماره 2 ، بهار 1381، ، صفحه 5-22

چکیده
  قرارداد عدم تجارت، قراردادى است که در آن یک شخص با دیگرى توافق مى‏نماید، به تجارت خاصى با شخص ثالثى که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد . تمام قراردادهاى عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص ...  بیشتر
استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی
172. استقلال ضمانت بانکی و آثار آن در حقوق تجارت بین المللی

محمد عیسی تفرشی؛ مرتضی شهبازی نیا

دوره 0، شماره 4 ، بهار و تابستان 1382، ، صفحه 5-24

چکیده
  ضمانت نامه مستقل بانکی و اعتبار نامه انتظاری (به عنوان معادل ضمانت نامه در حقوق آمریکا)، پدیده حقوقی نسبتا جدیدی است که عمده به منظور تضمین تعهدات قراردادی به کار می رود. خصیصه اصلی این قبیل ضمانت نامه ...  بیشتر
قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى
173. قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى

سیدمحمدقارى سیدفاطمى

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، ، صفحه 5-20

چکیده
  در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستى از حقوق و آزادیهاى بنیادین انسانى، از جهان شمولى این حق‏ها در برابر ایده مطلق گرائى دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولى و مطلق گرائى و دفاع از ایده جهان ...  بیشتر
مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی
174. مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

ربیعا اسکینی

دوره 0، شماره 6 ، بهار و تابستان 1383، ، صفحه 5-30

چکیده
  قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود. این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است ...  بیشتر
در آمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر
175. در آمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر

حسین شریفی طرازکوهی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 5-30

چکیده
  این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید ...  بیشتر