پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس
126. پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس

صیاد درویشی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ نورالله حسینی‌خواه

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 171-192

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25780

چکیده
  ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی ...  بیشتر
واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس
127. واگرایی بعد از همگرایی: تحول نظام بین‌المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری بعد از موافقتنامه تریپس

میرقاسم جعفرزاده؛ مرتضی اسدلو

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 173-194

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30735

چکیده
  تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری با تصویب موافقتنامة جهان شمول تریپس حداکثر توان و ظرفیت خود را به نمایش گذاشت اما حتی با این همگرایی در سطح بین‌المللی نیز، اختلافات موجود بین کشورهای ...  بیشتر
جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)
128. جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)

جواد یزدیان جعفری

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 176-191

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27930

چکیده
  ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی ...  بیشتر
امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن
129. امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن

زهرا سمیعی زفرقندی؛ حسین جعفری؛ عبدالعلی توجهی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 179-208

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44790

چکیده
  با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش‌ها و مجازات‌هایی است که اسلام به­عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در­خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات ...  بیشتر
زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه
130. زیان تورم و تلف منافع پول در خسارت تأخیر تأدیه و تطبیق با حقوق کامن‌لا و فرانسه

مهدی الهویی نظری؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 181-206

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.104163.1423

چکیده
  درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می­دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما ...  بیشتر
نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه
131. نظریۀ تحول عقـد باطل به عقـد صحیح در حقوق اسلام، ایران، مصر و فرانسه

نعمت الله الفت؛ فتح اله عطاردی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 183-206

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36882

چکیده
  نظریۀ تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی
132. مطالعة تطبیقی راهبرد پیشگیری از جرم در مدل‌های مردم‌سالار و اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی

شهرداد دارابی؛ علی نجفی توانا

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 187-207

چکیده
  تأمین امنیت جامعه و شهروندان به عنوان خط ‌مشئ اساسی دولت‌ها در مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ریزی‌شده در قالب سیاست‌های کنترل جرم تبلور می‌یابد. این مهم در جوامع مردم‌سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی ...  بیشتر
نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی
133. نقش قاضی در ایجاد قاعدۀ حقوقی با تأکید بر تحلیل هستی شناسانة هانس کلسن از قاعدۀ حقوقی

ولی الله چراغی؛ محمد‌رضا ویژه

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 193-217

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25781

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی ...  بیشتر
بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی
134. بررسی مؤلفه‌های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی

عاطفه ذبیحی؛ احمد رفیعی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 197-222

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.114559.1528

چکیده
  تعیین مفهوم کارگر به‌عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام­ حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه‌های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می­شود. این پژوهش در راستای دستیابی ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
135. مطالعة تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

صالح یمرلی؛ عباس کریمی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 192-212

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27931

چکیده
  در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می‌بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعدة آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می‌بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعدة ...  بیشتر
مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ
136. مقایسة عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا با فورس ماژور، قاعدة عسر و حرج و هاردشیپ

مهدی تلبا؛ علیرضا ابراهیمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 195-224

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30743

چکیده
  اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همة نظام‌های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی ...  بیشتر
گذر از «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی: واکاوی انگاره‌های حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری
137. گذر از «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی: واکاوی انگاره‌های حقوقی و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

سید هادی محمودی؛ محمد ستایش پور

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 207-226

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36883

چکیده
  مطالعه تطبیقی جایگاه «زمان» در ایجاد قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی‌ نشان از وجود نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض دارد. با توجه به اینکه وجود عنصر مادی، یعنی رویه عام و عنصر معنوی، یعنی پذیرفته شده ...  بیشتر
مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه
138. مفهوم و مبانی قائم مقامی ورثه: مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران وفرانسه

محمود کاظمی؛ جمشید عسگر رمکی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 207-240

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.109910.1477

چکیده
  در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای ...  بیشتر
بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا
139. بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 209-234

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.94393.1328

چکیده
  تبلیغات مقایسه‌ای به­عنوانِ گونۀ خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می‌کند. در این‌گونه از تبلیغات علی‌القاعده علاوه ...  بیشتر
ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه
140. ماهیت و آثار قرارداد ما به التفاوت در حقوق و تطبیق آن بر فقه

زهرا سهراب بیگ؛ سعید خردمندی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 223-252

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.108444.1459

چکیده
  سی اف دی یا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روی نوسان ارزش دارایی بدون انتقال دارایی پایه است. بدیهی است چنین تجارت جدیدی که تاکنون مورد بررسی حقوقی و فقهی قرار نگرفته است با شبهاتی از منظر حقوقی و شرعی ...  بیشتر
بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی
141. بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی

علیرضا باریکلو؛ مهدی برزگر

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 227-250

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36884

چکیده
  در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان‌دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می‌شود ...  بیشتر
تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر
142. تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر

سعید رهایی؛ ماه منیر فرزانه

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 235-266

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.101062.1390

چکیده
  آب محرَز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری می‌شود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را به‌عنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده ...  بیشتر
قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران)
143. قواعد و اصول حاکم بر نظام حمایت از افشاگر (مطالعه تطبیقی نظام‌های مختلف حقوقی و ایران)

احمد خسروی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 241-266

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.107690.1450

چکیده
  یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولت­ها در اداره امور عمومی و حتا نظارت بر بخش خصوصی، فساد، به­خصوص فساد اداری و مالی است؛ و در این راه هزینه­های زیادی را متحمل شده­اند. یکی از راهکارهای مبارزه با ...  بیشتر
رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی
144. رویکردی تحلیلی به بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی

سید علی اکبر موسوی؛ غلامحسین مسعود؛ مسعود راعی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 253-282

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.114564.1527

چکیده
  انقلاب شگرف سدۀ بیست­و­یکم در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه‌‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند.نمونۀ بارزِ این سلاحها ...  بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
145. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

محسن شریفی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 251-272

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36880

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت ‌اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان
146. مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 267-294

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44811

چکیده
  «خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می‌تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر ...  بیشتر
تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت
147. تغلیظ دیه در جنایات غیرعمدی، در حقوق کیفری ایران، فقه شیعه و اهل سنت

سید حسین هاشمی؛ مصطفی بخرد

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 267-292

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.121581.1635

چکیده
  تغلیظ دیه که پرداخت دیه­ی کامل به‌علاوه ثلث دیه است در صورت وقوع جنایات دریکی از ماه­های حرام یا در محدوده حرم اخذ می­شود. این حکم مورد تأیید مشهور فقهای شیعه و برخی از اهل سنت مانند شافعیه است اما ...  بیشتر
نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران)
148. نقش نظام‌های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعۀ تطبیقی: افغانستان و ایران)

یونس فتحی؛ نصرت اله نبیل رحیمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 283-308

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.119435.1599

چکیده
  مشارکت متوازن زن‌ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین­رو، در اسناد متعدد بین­المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت‌ها را مکلف نموده تا در ...  بیشتر
حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
149. حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت

حسین سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 293-328

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.121655.1637

چکیده
  هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر ...  بیشتر
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی
150. اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی

سیدمصطفی میرمحمدی؛ مهران خمیسی زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 295-322

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.114652.1529

چکیده
  سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض ...  بیشتر