ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی
101. ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّۀ 709 قانون مجازات اسلامی

محمد جعفر صادق پور؛ اعظم مهدوی پور؛ روح الدین کردعلیوند

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 131-158

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97589.1359

چکیده
  متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می­رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر ...  بیشتر
تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران
102. تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران

محمدمهدی مقدادی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 133-150

چکیده
  خشونت و آسیب از پیامدهای ناخواسته گسترش روز‌افزون ورزش است. بخش مهمی از زیان‌ها و آسیب‌ها، مربوط به عملیات ورزشی (بازی‌ها و رقابت‌های ورزشکاران) است. در نظام‌های حقوقی این گونه خسارات و آسیب‌ها مشمول ...  بیشتر
ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
103. ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا

علیرضا باریکلو؛ مصطفی نصرآبادی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 135-154

چکیده
  یکی از ابعاد حقوقی حمایت از آثار ادبی - هنری، ضمانت اجراهای حقوقی آن است. تنوع حقوق اخلاقی یا مادی پدیدآورنده می‌تواند در نوع ضمانت اجرای مدنی تأثیرگذار باشد. با این حال، برخی از ضمانت اجراهای مدنی مانند، ...  بیشتر
صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی
104. صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی

محسن عبداللهی؛ مُنا احمدی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 137-166

چکیده
  هر چند کاربرد اطلاعات ژنتیکی به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌ها و همچنین استفاده فزاینده از این اطلاعات در حوزه‌های غیرپزشکی، نظیر اشتغال، بیمه، مراجع قضائی و یا نهادهای آموزشی و پژوهشی، منافع اقتصادی ...  بیشتر
کفالت در حد و تعزیر
105. کفالت در حد و تعزیر

رحیم نوبهار

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 143-168

چکیده
  کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است‌. کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان
106. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات صغیر و مبانی اعتبار آن‌ها در حقوق ایران و انگلستان

سید حسن شبیری؛ سید احمد موسوی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 143-162

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34503

چکیده
  یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت
107. مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت

محمد صالحی مازندرانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 147-168

چکیده
  حاکمان به مرور متوجه شدند که رسیدن به قدرت، جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقای حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم می‌باشد؛ و حمایت مردم نیز حاصل نمی‌شود، مگر اینکه حاکمان خود را پاسخگو بدانند. از این تاریخ ...  بیشتر
تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران
108. تدابیر بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد و مقررات ایران

غلامعلی قاسمی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 147-170

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25779

چکیده
  گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بین‌المللی نیز تهدید می‌کند. ...  بیشتر
کرامت زدایی از انسان و انسانیت‌ زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)
109. کرامت زدایی از انسان و انسانیت‌ زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)

محمد شمعی؛ سیدمحمدصادق احمدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 163-182

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36879

چکیده
  قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار می‌روند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوری‌ها، قوانین و رویه‌های ...  بیشتر
آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه
110. آثار انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و کنوانسیون 2005 لاهه

محمد مجد کابری؛ اعظم انصاری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 164-139

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.115027.1548

چکیده
  رعایت اصل احترام به حاکمیت اراده اشخاص، آثار متعددی را در روابط خصوصی میان آنان چه در عرصه داخلی و چه بین‌المللی به وجود آورده است. یکی از آثار مهم این اصل، معتبر دانستن توافق‌نامه‌های انتخاب دادگاه ...  بیشتر
وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
111. وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

شقایق بهشتی؛ ربیعا اسکینی؛ محمدرضا پاسبان؛ علی زارع

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36878

چکیده
  بازخرید(Redeem) سهم در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه، شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری، در زمانی مشخص در آینده اقدام به خرید دوبارۀ آن می‌نماید. بازخرید سهام ماهیت آن را به سهام خزانه(Treasury Stock) تغییر می‌دهد[1] ...  بیشتر
شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن
112. شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری‌نیا

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 146-161

چکیده
  شرکت‌های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این‌گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت‌های ...  بیشتر
گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012
113. گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012

ستار عزیزی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 147-164

چکیده
  استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت‌ها پیش‌بینی شده است؛ ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر
114. مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر

علیرضا یزدانیان؛ حمید آرایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 151-180

چکیده
  در دنیای امروز هر کس باید در قبال رفتاری که انجام می‌دهد پاسخگو باشد. به دیگر سخن حقوق، کلیه افراد جامعه را مسئول اعمال خود می‌داند و از این حیث تمایزی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با توجه به روند ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
115. تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده؛ اعظم حیدری

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 153-172

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30734

چکیده
  ملکیت و حق از جملة مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطة بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام‌های حقوقی نیز در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تحلیل ...  بیشتر
بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن
116. بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن

احمد حاجی ده آبادی؛ حسین خوانین‌زاده

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 154-175

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27929

چکیده
  گاه برای قصاص نفس یا مادون نفس، نیاز به پرداخت مقداری دیه به قصاص شونده است که از آن به فاضل دیه یاد می‌شود. فاضل دیه احکامی خاص خود را دارد. گرچه در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی 1392، فصلی با عنوان فاضل ...  بیشتر
بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
117. بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

وحید آرایی؛ حمیدرضا ملک محمدی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 155-176

چکیده
  وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم‌ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاه‌های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف ...  بیشتر
رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه
118. رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31939

چکیده
  محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم­های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. ...  بیشتر
بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
119. بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 157-178

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.99294.1366

چکیده
  مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می‌پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی‌گردد و ...  بیشتر
رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)
120. رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)

محمدرضا مالکی؛ عبدالحسین شیروی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 159-180

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.97611.1360

چکیده
  کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در ...  بیشتر
اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»
121. اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»

ربیعا اسکینی؛ سعید دلفانی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 163-180

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34504

چکیده
  از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی ...  بیشتر
افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا
122. افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا

سید قاسم زمانی؛ حوریه حسینی اکبرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 167-184

چکیده
  رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، مبتنی بر برتری دادن استانداردهای حقوق بشری بر ضمانت اجرای اتخاذ شده توسط شورای امنیت می‌باشد. اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت ...  بیشتر
تحلیل اقتصادی قاعده کلی حل تعارض در مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران
123. تحلیل اقتصادی قاعده کلی حل تعارض در مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

سید مجید میرحسینی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 169-190

چکیده
  اگر در حقوق اتحادیه اروپا، قانون کشور محل وقوع زیان به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، این انتخاب با تحلیل‌های اقتصادی خاصی همراه است که صلاحیت این قانون را در مقایسه با قانون محل وقوع ...  بیشتر
حمایت از امنیت مخبـرین در رویة قضایـی دیوان کیفـری بین‌المللـی؛ استثنایـی بر جـرم علیـه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان
124. حمایت از امنیت مخبـرین در رویة قضایـی دیوان کیفـری بین‌المللـی؛ استثنایـی بر جـرم علیـه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان

جواد صالحی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 169-186

چکیده
  یکی از پرونده‌های مشکوک به وقوع جرم علیه عدالت کیفری یا سوءرفتار نزد دیوان کیفری بین‌المللی، پروندة دادستان علیه توماس لوبانگو دیالو است‌. دادستان در این پرونده از اجرای دستورات دیوان در افشای دلایل ...  بیشتر
پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس
125. پیشگیری ازتکرار بزه‌کاری بر پایه میانجی‌گری پلیس

صیاد درویشی؛ عبدالرحمن میرزاخانی؛ نورالله حسینی‌خواه

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 171-192

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25780

چکیده
  ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می‌باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می‌نماید با ابزارهایی ...  بیشتر