الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز
51. الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز

حسین شریفی طرازکوهی؛ ساسان مدرس سبزواری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 65-86

چکیده
  تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة ...  بیشتر
مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
52. مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس

سید حسین صفایی؛ حسنعلی اورک بختیاری

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 67-88

چکیده
  حقوقدانان تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه‌گذار می‌دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه‌گر را تحلیل می‌کنند. به نظر می‌رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه‌گر ...  بیشتر
بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین
53. بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین

محمد حبیبی مجنده؛ علیرضا روستایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 67-84

چکیده
  موضوع این مقاله تلاش برای پاسخ به این سؤال است که آیا استراتژی‌های نابودی اجتماعی و فرهنگی که فاقد کشتار سیستماتیک یا حداقلِ حملات فیریکی گسترده هستند، بایستی تحت حقوق بین‌الملل، نسل‌زدایی محسوب شوند ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری
54. بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری

محمود باقری؛ مرضیه خلیلی

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 67-88

چکیده
  ورود پدیده‌های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم‌ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می‌باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای ...  بیشتر
فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا
55. فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 68-91

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27923

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین‌های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت‌کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات ...  بیشتر
رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
56. رابطة امانی مدیران در شرکت‌های سهامی: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

لعیا جنیدی؛ معصومه اکبریان طبری

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 69-96

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.34499

چکیده
  مدیران به عنوان امین،‌‌ تکالیفی‌ برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی‌توان همگی را بر اساس ‌قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم ...  بیشتر
بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
57. بررسی تطبیقی تأثیر عدم امکان اجرای مفاد قرارداد بر مسئولیت متعهد و ساختار قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

ابوذر ابراهیمی ترکمان

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 71-96

http://dx.doi.org/10.22096/law.2016.25776

چکیده
  پس از انعقاد قرارداد، به ویژه در قراردادهای مستمر، ممکن است اجرای مفاد قرارداد، نا‌ممکن شود. در چنین وضعیتی، از یک سو اقتضای اصل لزوم قراردادی، پایبندی به قرارداد است. زیرا، استثناء‌پذیری بی‌منطق این ...  بیشتر
گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا
58. گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا

ابوالحسن شاکری؛ میلاد طاهریان

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31925

چکیده
  در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر
59. مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ محمد مهریار

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30711

چکیده
  مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد ...  بیشتر
بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت
60. بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت

سعید حبیبا؛ ابراهیم چاوشی لاهرود

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 75-94

چکیده
  در فضای اقتصادی امروز دو نوع علامت تجاری دارای شهرت قابل تشخیص است که مستلزم حمایت‌های متفاوتی نیز می‌باشند. نوع اول، علائم معروف که در میان بخش مرتبط جامعه شناخته شده و در چارچوب حقوق سنتی علائم تجاری ...  بیشتر
بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی
61. بررسی فقهـی فقدان ضمانت اجرایـی در تعهدات طبیعی

سیدمهدی میرداداشی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 79-92

چکیده
  هر چند اصطلاح «تعهدات طبیعی» زادة حقوق غرب است ولی به نظر می‌رسد که بتوان برای آن در نظام حقوق اسلامی نیز مبنای اعتبار پیدا نمود‌. رسالت این قلم بررسی موضوع در چارچوب آموزه‌های فقهی است اموری همچون ...  بیشتر
دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
62. دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی

اکبر ذاکریان؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36871

چکیده
  هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، ...  بیشتر
تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند
63. تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره‌گیری از تجربیات کشور هند

ناصر الله وکیل جزی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 86-59

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.109734.1473

چکیده
  دانش سنتی گونه‌ای از علم و تجربه و ثمره سال‌ها تجربه‌اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین‌المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش‌ازپیش احساس ...  بیشتر
مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا
64. مطالعه سنجشی قاچاق هسته‌ای و تهدید به ارتکاب آن در مقررات کیفری ایران و کانادا

سید مصطفی مشکات؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.92553.1314

چکیده
  قاچاق هسته‌ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی‌نمودن انرژی هسته‌ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته‌ای ...  بیشتر
ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
65. ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

محمد مهدی ساقیان؛ محسن نورپور

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.83889.1240

چکیده
  نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست‌های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
66. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد هادی ساعی؛ مریم ثقفی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 83-106

چکیده
  وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می‌ماند و ثالث گمان می‌کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان ...  بیشتر
جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)
67. جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)

سیدعزت الله عراقی؛ محی الدین رستگار جویباری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 85-110

چکیده
  اصل عدالت رئالیستی و معاوضی و اصالت ارادة باطنی از اصول مبنایی حقوق قراردادهای مدرن و دارای اهمیت فوق‌العاده در اندیشة حقوقی و قضایی معاصر و راهگشا در موارد مشکل می‌باشند. این تحقیق به تطبیق این اصول ...  بیشتر
مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران
68. مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران

ابوالفتح خالقی؛ زهرا صالح آبادی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 87-114

چکیده
  سرقت هویت از جمله خطیرترین جرائمی‌است که تعریف مشترک مورد قبولی از آن تاکنون ارائه نشده است. مطالعه و بررسی مصادیق و ارکان واقعی این پدیده مجرمانه مستلزم تبیین مفهوم آن است. در این مقاله، تلاش می‌شود ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)
69. مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)

سید علی علوی قزوینی؛ عبدالله شفایی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 89-110

چکیده
  قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارش‌دهنده، مهم‌ترین مسئله در عقد استصناع ...  بیشتر
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)
70. اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)

سید مصطفی محقق داماد؛ رسول احمدی فر

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 89-104

چکیده
  در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می‌داند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع ...  بیشتر
حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی
71. حـق بهره‌منـدی از هوای پـاک در رویة مراجع بین‌المللی

احمد نصراصفهانی؛ لیلا رئیسی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 89-106

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30712

چکیده
  برخورداری از محیط زیست سالم و به طور خاص بهره‌مندی از هوای پاک، یکی از دغدغه‌های مهم امروز و آیندة بشر است. با گذری بر اسناد و معاهدات بین‌المللی دو رویکرد متفاوت نسبت به این موضوع را مشاهده می‌کنیم. ...  بیشتر
حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
72. حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

سید احمد حبیب نژاد؛ محمدصالح تسخیری

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31926

چکیده
  براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، ایران در سه دهة آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه‌رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین ...  بیشتر
مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی
73. مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از تغییرات آب و هوایی

زینب پورخاقان شاهرضایی

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 92-111

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27924

چکیده
  مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی، یکی از موضوعات حقوقی مهمی است که در تنظیم روابط بین دولت‌ها بسیار مؤثر است. ارزیابی مختصر و اجمالی حاضر از وضعیت حقوقی غالب در خصوص مسئولیت بین‌المللی ...  بیشتر
‌ماهیت حقوقی رهن دریایی
74. ‌ماهیت حقوقی رهن دریایی

زهره صادقی تفتی؛ عباس محمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 93-114

چکیده
  قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون
75. بررسی تطبیقی امکان استیفای دین از طلب مدیون

نعمت‌ الله الفت؛ اکبر ذاکریان

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 95-116

چکیده
  در روابط بین داین و مدیون،‏ گاهی مدیون از شخص ثالثی طلبکار است و امکان استیفای دین از آن طلب وجود دارد، لکن وی در وصول طلب خود اهمال نموده یا تعمداً آن‏ را استیفا نمی‏نماید. عدم اقامه دعوای مدیون علیه ...  بیشتر