جلوه‌های حمایت از حیات کودکان
1. جلوه‌های حمایت از حیات کودکان

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 91-110

چکیده
  حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسانی است که در پاره‌ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه‌ «حق حیات» به چشم نمی‌خورد؛ به خوبی می‌توان از حرمت شدید آدمکشی، شناسایی ...  بیشتر