مبانی تطبیق‌پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی
1. مبانی تطبیق‌پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی

محمدصادق طباطبایی

دوره 0، شماره 5 ، زمستان 1382، ، صفحه 63-84

چکیده
  تاریخ, نظامهای حقوقی فراوانی را سراغ دارد که پس از یک دوره حاکمیت درخشان، به علت عدم قابلیت سازگاری با تحولات اجتماعی، مسیر افول را طی کرده,از خاطرة جوامع بشری محو شده­اند. اما حقوق اسلام دارای جوهره­ای ...  بیشتر