کلیدواژه‌ها = کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم
1. جایگاه حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین‌المللی

دوره 4، شماره 106، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-122

ناصر قربان‌نیا؛ پیمان نمامیان