کلیدواژه‌ها = موضوع شرکت
تعداد مقالات: 2
1. اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های سهامی «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-180

ربیعا اسکینی؛ سعید دلفانی


2. نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا

دوره 4، شماره 105، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-52

سید علی سید احمدی سجادی؛ عصمت دانش‌آرا