مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری
1. مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری

صادق شریعتی‌نسب

دوره 0، شماره 24 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 126-145

چکیده
  مسئولیت‏های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی‏نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و ...  بیشتر