تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
1. تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22096/law.2020.44792

چکیده
    با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون­ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین
2. مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین

سید محمد صادق طباطبائی؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 25-44

چکیده
  یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته‌اند. نگاه اجمالی به مقررات ...  بیشتر
اجرای «قاعده الزام» در دعاوی بین‌المللی به مثابه قاعده حل تعارض
3. اجرای «قاعده الزام» در دعاوی بین‌المللی به مثابه قاعده حل تعارض

مصطفی دانش‌پژوه

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 29-50

چکیده
  تفاوت ادبیات فقهی - حقوقی، در پاره‌ای از موارد ایجاب می‌کند که برای ارائه فقه و حقوق اسلامی در مجامعی غیر از حوزه‌های سنتی اسلامی، محتوای غنی فقه اسلامی با حفظ اصالت‌های آن در قالب ادبیات معاصر و رایج ...  بیشتر
اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
4. اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

سیدحسن وحدتی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 27-48

چکیده
  با بررسی مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینة قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام‌های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن‌لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار ...  بیشتر
قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین
5. قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 3-20

چکیده
  شبه عقد‌ها همچون ایفای ناروا، ادارة‌ فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دستة‌ ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشاء التزام در آن‌ها، یک عمل ارادی سود‌آور می‌باشد. اهمیت این بخش از حقوق در ...  بیشتر
تأثیر حقوق اقتصادی و نفع‌گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین‌الملل خصوصی
6. تأثیر حقوق اقتصادی و نفع‌گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین‌الملل خصوصی

محمود باقری

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 41-60

چکیده
  با ظهورحقوق اقتصادی و فلسفه نفع گرایی درحقوق خصوصی، مسائل و مشکلات جدیدی درمحافل علمی- حقوقی مطرح شده است. این مقا له در پی آن است تا آثار حقوق اقتصادی و نفع گرایی را در حقوق بین الملل خصوصی، ارزیابی کند. ...  بیشتر