رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه
1. رواج محل سکونت در قواعد حل تعارض ایالات متحده در پرتو کنوانسیون‌های لاهه

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 6، شماره 109 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 155-168

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31939

چکیده
  محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم­های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. ...  بیشتر