بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق
1. بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

حسن بادینی؛ سمیه عباسی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 3-24

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.31922

چکیده
  نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اعمال تحلیل‌ اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان‌دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه‌های تحلیل ...  بیشتر
جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق
2. جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 101-126

چکیده
  تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش‌شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب‌نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتاً ناظر بر نقد نظریة اخلاقی ...  بیشتر