سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت
1. سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت

جعفر کوشا؛ روح‌الله رخ‌فروز

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 97-118

چکیده
  فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهة اخیر در سطح ملی و بین‌المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می‌گیرد. از جملة آنها اخذ مزایای مالی توسط مأموران خرید در معاملات ...  بیشتر
راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس
2. راهبردهای جدید سیاست جنایی در مبارزه با فساد با تاکید بر جرایم ارتشا و اختلاس

حسین آقابابائی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 119-136

چکیده
  ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش‌های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد ...  بیشتر
نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس
3. نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس

حسن پوربافرانی

دوره 0، شماره 6 ، بهار و تابستان 1383، ، صفحه 61-90

چکیده
  در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معمولاً مقنن در مباحث قصاص و دیة نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پذیرش نظر مشهور تمایل دارد تا نظریه‌های دیگر. این مقاله به نقد این رویه می‌پردازد و معتقد ...  بیشتر