بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری
1. بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری

رحیم نوبهار؛ محمدرضا خط‌شب

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 171-194

چکیده
  بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفۀ‌ اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می‌کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می‌کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی‌ ...  بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

محسن شریفی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 151-170

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت ‌اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای ...  بیشتر
گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا
3. گسترة دفاع جنون در حقوق کیفری ایران و آمریکا

ابوالحسن شاکری؛ میلاد طاهریان

دوره 6، شماره 109 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 71-90

چکیده
  در نظام کیفری ایران و غالب ایالت‌های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوة تمییز آمده است، منظور از فقدان قوة تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. ...  بیشتر