نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)
1. نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)

علی حسین مصلحی؛ محسن صادقی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 123-150

چکیده
  شیوه های جای گزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جای گزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.این شیوه ها به رغم انواعی که دارند، همگی ...  بیشتر
مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی
2. مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

ربیعا اسکینی

دوره 0، شماره 6 ، بهار و تابستان 1383، ، صفحه 5-30

چکیده
  قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود. این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است ...  بیشتر