کلیدواژه‌ها = تقصیر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 6، شماره 110، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-22

حسن بادینی؛ هادی شعبانی کندسری


2. بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

دوره 6، شماره 109، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-24

حسن بادینی؛ سمیه عباسی


3. فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا

دوره 5، شماره 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 68-91

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد


4. مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 126-145

صادق شریعتی‌نسب