بررسـی کارایی بیمه اجباری وسیله نقلیـه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق
1. بررسـی کارایی بیمه اجباری وسیله نقلیـه با نگاه تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 41-60

چکیده
  نظام‌های «بیمه اجباری وسیله نقلیه» و «بیمه مسؤولیت بدون تقصیر» نظام‌هایی هستند که با ادعای ناکارا بودن مسؤولیت مدنی در مقام جبران خسارت، مطرح شده‌اند. طرفداران نظام مسؤولیت مدنی بر این ...  بیشتر
جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق
2. جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 101-126

چکیده
  تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش‌شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب‌نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتاً ناظر بر نقد نظریة اخلاقی ...  بیشتر