الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در بحران قره‌باغ و تاجیکستان
1. الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در بحران قره‌باغ و تاجیکستان

محمود واعظی

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 137-158

چکیده
  ر میانجی‎گری به عنوان یک رویه حقوقی و سیاسی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی از تاریخ طولانی در فرهنگ‎های مختلف از جمله فرهنگ اسلامی‌برخوردار می‎باشد. در این چارچوب جمهوری اسلامی‌ایران بنا بر ...  بیشتر