بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت
1. بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت

علیرضا یزدانیان؛ امید محمودی قهساره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.90421.1290

چکیده
  جبران خسارت نقض حقوق بشر از راهکارهای اصلی حقوق بین‌الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است و حق جبران خسارت در نقض حقوق بشر ازجمله اصول اساسی است که در اسناد بین‌المللی مهمی مورد تأکید قرارگرفته. ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن لا
2. مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن لا

عباس نیازی؛ مریم ثقفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.95612.1343

چکیده
  قاعده احسان از جمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی می داند. مشابه این قاعده، نظریه «مصونیت نیکوکار» است که با سابقه ای دو هزار ساله در حقوق کامن لا شکل ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران
3. مطالعه تطبیقی تقلید از شخصیت دیگری برای بهره‌برداری تجاری در نظام‌های حقوقی آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایران

عباس میرشکاری

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 101-130

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.90033.1288

چکیده
  آیا می‌توان از ویژگی‌های شخصیت دیگری تقلید کرد؟ پاسخ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه به این پرسش در فرضی که ویژگی‌های شخص، متمایز و برای عموم مردم شناخته شده باشند، منفی است؛ با این تفاوت که در نظام حقوقی ...  بیشتر
مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر
4. مطالعة تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا و عوامل رفع آن در حقوق ایران و مصر

سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ محمد مهریار

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22096/law.2018.30711

چکیده
  مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بر اشیا به عنوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از عمل غیر از آن جهت حائز اهمیت است که مواردی مانند مسئولیت ناشی از مالکیت بر بنا، اتومبیل و حیوان به عنوان پرخطرترین وسایل ایجاد ...  بیشتر
فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا
5. فرمولاسیون و مصرف کودها و سموم دفع آفات نباتی با مروری بر مقررات استرالیا

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 68-91

http://dx.doi.org/10.22096/law.2017.27923

چکیده
  امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع آب و همچنین زمین‌های حاصلخیز، استفاده از کودها و سموم آفت‌کش به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی در واحد سطح، افزایش چشمگیری یافته است. این ترکیبات ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت
6. مطالعه تطبیقی مبنا و ماهیت مسئولیت مدنی دولت

محمد صالحی مازندرانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 147-168

چکیده
  حاکمان به مرور متوجه شدند که رسیدن به قدرت، جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقای حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم می‌باشد؛ و حمایت مردم نیز حاصل نمی‌شود، مگر اینکه حاکمان خود را پاسخگو بدانند. از این تاریخ ...  بیشتر
تحلیل اقتصادی قاعده کلی حل تعارض در مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران
7. تحلیل اقتصادی قاعده کلی حل تعارض در مسئولیت مدنی در حقوق اتحادیه اروپا و ایران

سید مجید میرحسینی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 169-190

چکیده
  اگر در حقوق اتحادیه اروپا، قانون کشور محل وقوع زیان به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، این انتخاب با تحلیل‌های اقتصادی خاصی همراه است که صلاحیت این قانون را در مقایسه با قانون محل وقوع ...  بیشتر
تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران
8. تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران

محمدمهدی مقدادی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 133-150

چکیده
  خشونت و آسیب از پیامدهای ناخواسته گسترش روز‌افزون ورزش است. بخش مهمی از زیان‌ها و آسیب‌ها، مربوط به عملیات ورزشی (بازی‌ها و رقابت‌های ورزشکاران) است. در نظام‌های حقوقی این گونه خسارات و آسیب‌ها مشمول ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر
9. مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر

علیرضا یزدانیان؛ حمید آرایی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 151-180

چکیده
  در دنیای امروز هر کس باید در قبال رفتاری که انجام می‌دهد پاسخگو باشد. به دیگر سخن حقوق، کلیه افراد جامعه را مسئول اعمال خود می‌داند و از این حیث تمایزی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با توجه به روند ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
10. بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد هادی ساعی؛ مریم ثقفی

دوره 0، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 83-106

چکیده
  وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می‌ماند و ثالث گمان می‌کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان ...  بیشتر
مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی
11. مبانی فقهی و حقوقی عدم مسئولیت مدنی ورزشکاران در عملیات ورزشی

سید علی علوی قزوینی؛ محمدمهدی مقدادی

دوره 0، شماره 20 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 107-130

چکیده
  با آنکه بازی‌های ورزشی در بردارنده خطرها و حوادث فراوانی است، لیکن زیان ها وآسیب‌های ناشی از عملیات ورزشی مشمول قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار نمی‌گیرند، بلکه حوادث و خسارات ناشی از ورزش لازمه اجتناب‌ناپذیر ...  بیشتر
اجتماعی کردن خطرات
12. اجتماعی کردن خطرات

علی قسمتی تبریزی

دوره 0، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 61-78

چکیده
  امروزه افزایش رخداد و گسترة خسارات و ظهور زیان‌های ناشی از دستاوردهای دانش و فن‌آوری، به موازات تحول افکار عمومی، ضرورت جبران خسارت سریع و کارآمد و همچنین تدارک زیان در فراسوی مرزهای سنتی مسئولیت مدنی ...  بیشتر