ایرانی‌الاصل کیست؟
1. ایرانی‌الاصل کیست؟

ستار عزیزی

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، ، صفحه 147-167

چکیده
  واژه ایرانی الاصل در قوانین عادی ایران ذکر نشده اما در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران از این اصطلاح استفاده شده است. لازم به ذکر است قانونگذار عادی و اساسی تاکنون تعریفی از این واژه ارائه ...  بیشتر