بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری
1. بخت منتج اخلاقی و حقوق کیفری

رحیم نوبهار؛ محمدرضا خط‌شب

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 3-26

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36881

چکیده
  بخت اخلاقی مفهومی نو در فلسفۀ‌ اخلاق است که ارزیابیهای متداول اخلاقی را به چالش می‌کشد. شهود اخلاقی انسانها حکم می‌کند که افراد تنها در قبال امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند؛ این در حالی‌ ...  بیشتر
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
2. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

محسن شریفی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 251-272

http://dx.doi.org/10.22096/law.2019.36880

چکیده
  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجۀ عدم تکافوی ضمانت ‌اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ‌مشی مجرمانۀ آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری‌ای ...  بیشتر
اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن
3. اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن

جواد یزدیان جعفری

دوره 0، شماره 14 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 139-156

چکیده
  اصل تناسب جرم و مجازات، به ‌عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات‌ها، در سال‌های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات‌گرایانه در فلسفه مجازات دانست. ...  بیشتر
کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى
4. کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى

سیامک کرم زاده

دوره 0، شماره 3 ، پاییز و زمستان 1381، ، صفحه 71-88

چکیده
  کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى موضوع ایجاد صلاحیت (کیفرى)نسبت به متهمان اعمال تروریستى یکى از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل ...  بیشتر