تسبیب در اضطرار
1. تسبیب در اضطرار

جلال الدین قیاسی

دوره 0، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 99-118

چکیده
  هرگاه کسی سبب اضطرار دیگری شود عکس‌العمل مضطر که منجر به آسیب جسمی یا مالی وی می‌شود صور متفاوتی دارد که حکم هر مورد از دیدگاه فقهای اسلام و حقوق‌دانان عرفی متفاوت است. در صورتی که مضطر اراده خود را از ...  بیشتر
گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم
2. گرته‌برداری حقوق بین‌الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم

حسن پوربافرانی؛ مصطفی افشین پور

دوره 0، شماره 20 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 87-106

چکیده
  حقوق بین‌الملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین‌الملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی ...  بیشتر
اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏
3. اضطرار در حقوق‏ مسؤولیت ‏مدنی‏

محمدباقر پارسا پور

دوره 0، شماره 5 ، زمستان 1382، ، صفحه 141-158

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی اضطرار و جایگاه آن در حقوق مسؤولیت مدنی پرداخته است. بدون تردید اضطرار, وصف تقصیر را از فعل زیانبار زدوده, اقدامی را که در وضعیت عادی، نامشروع و حرام است، مشروع و مباح می‏سازد. ولی ...  بیشتر